პარტნიორები

 
პარტნიორები

  • მაიქროსოფთ საქართველო
  • ინტელი
  • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი
  • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი (პროგრამა “ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ და  „მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების“ პროგრამა)
  • ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში
  • USAID - საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი
  • Innovative Systems Management