პრიზები

ულტრაბუქი - ექსპერტული შეფასება: I ადგილი, II ადგილი, III ადგილი, ნომინაცია - 1:1 ელექტრონული სწავლება ბუკით (1-3 კლასები)

ნეთბუქი - ნომინაცია - ტექნოლოგიების ინოვაციური გამოყენება

სმარტფონი - ნომინაცია - სასკოლო საზოგადოების რჩეული - "ლაიქ"-ნომინაცია