პირველადი გადარჩევა

 

პირველადი გადარჩევა ტექნიკური პარამეტრების მიხედვით

 
ვადები: 20 მაისი - 27 მაისი
 
კონკურსის მეორე ეტაპზე სრულდება შემოსული საკონკურსო პროექტების პირველადი გადარჩევა.  

საკონკურსო პროექტების პირველადი გადარჩევა მოხდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად სრულადაა პროექტის და სარეგისტრაციო ფორმები შევსებული.
შერჩეული პროექტების ნუსხა გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე (http://pilforum2013.k12.ge/).

პირველადი გადარჩევის შედეგად შერჩეული პროექტები გადაეცემა ექსპერტების ჯგუფს შუალედური შეფასებისთვის.

შენიშვნა: კონკურსის ორგანიზატორები პირველადი გადარჩევის შედეგებს გამოაქვეყნებენ მხოლოდ ვებ გვერდზე. კონკურსანტების ინფორმირება ელფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით ამ ეტაპზე არ მოხდება.