სასკოლო საზოგადოების რჩეული

 

ექსპერტული შეფასების პარალელურად მიმდინარეობს საუკეთესო პროექტების გამოვლენა სასკოლო საზოგადოების მიერ (მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები და სხვ.) ხმის მიცემით (“Like”) მასწავლებელთა გლობალურ პორტალზე www.pil-network.com , სადაც პროექტები უნდა აიტვირთოს და გამოქვეყნდეს (იხ. ატვირთვის ინსტრუქცია). ყველა პროექტი მონაწილეობს ორივე ტიპის შეფასებაში.

   ნომინაცის ავტორი თავიდანვე ირჩევს რეგისტრაციისას. ეს ნომინაციებია:

სახელმწიფო ენა - ქართული,

სახელმწიფო ენა - აფხაზური,

მათემატიკა,

უცხოური ენები,

საზოგადოებრივი მეცნიერებები,

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები,

ტექნოლოგიები,

ესთეტიკური აღზრდა,

სპორტი,

სამოქალაქო განათლება,

ეკონომიკა,

ქართული, როგორც მეორე ენა,

მათემატიკური უნარების განვითარება- (1-6 კლასი),

კითხვის უნარების განვითარება - (1-6 კლასი)